Advokat Arve Hæreide

Cand.jur i 1983 og advokatbevilling med egen praksis fra 1989. Praksis som juridisk konsulent i revisjonsselskap og forbrukerrådet.

Skatt spesialfag fra juridikum og medlem i Bergen Overligningsnemnd i 12 år.

Direkte kontakt: ah@advokatfellesskapet.com mob. 928 46 888


 • Forretningsjuss, herunder styrearbeid
 • Skatt
 • Fast eiendom
 • Straffesaker med økonomisk innslag
 • Arv(generasjonsskifte) - skifte og familierett

Advokat Edmund A. Bolstad

Cand.jur. 1990. Advokatbevilling i 1992. Advokatfullmektig hos adv. Karl Røneid i Sogndal og Luster 1990-1992. Egen advokatpraksis fra 1993 i Sogndal og Førde. Fra 1999 i Førde og Bergen. Formann i kontrollkomiteen for Luster Sparebank 1991-1999. Fagansvarlig for juridiske kurs ved Høyskolen i Sogndal siden 1992.
Samarbeidsadvokat for Bonde- og Småbrukarlaget i Sogn og Fjordane 1997-2008. Advokat Bolstad tiltrådte advokatfelleskapet i 2004.

Direkte kontakt: eb@advokatfellesskapet.com, mob.tlf. 416 500 90


 • Arverett og odelsrett
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Tingsrett, jordskifte, skjønn, plan- og bygningsrett.

Advokat Kjell-Asbjørn Helland

Cand.jur. i 1981. Advokatbevilling i 1984
Praksis fra politi og påtalemyndighet, offentlig forvaltning, bank og eiendomsmegling.
Meddommer i Husleietvistutvalget fra 2010.
Advokat Helland tiltrådte advokatfellesskapet i 2008.
Direkte kontakt: kah@advokatfellesskapet.com mob. 932 10 587


 • Almennpraksis med hovedvekt på:
 • Fast eiendom, herunder reklamasjon ved kjøp og salg
 • Eiendomsoppgjør
 • Familierett - barnefordeling/samværssaker.
 • Samlivsbrudd
 • Arv
 • Skifte
 • Barnevern

Tittel